“เห็ดมีดาจิก” (Magic Mushroom) เป็นเห็ดที่มีสารไซโลไบน์ที่เรียกว่า “Psilocybin” ซึ่งเป็นสารที่สร้างผลกระทบทางจิตใจและการมีสติเมื่อบริโภค. Psilocybin เมื่อได้รับการแตกตัวในร่างกายจะแปลงเป็น Psilocin ซึ่งเป็นสารที่มีผลกระทบมากขึ้น

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก