Edibles คือ รูปแบบหนึ่งของผลิตภัณฑ์กัญชาที่นำมาใช้ทางปาก โดยไม่ต้องสูบหรือสูดดม, แต่จะทานแทน Edibles มักจะมีรูปแบบของขนม, น้ำ, หรืออื่น ๆ ที่นำมาปรุงเสริมด้วยสารสกัดจากกัญชา